Co dělat, když zjistíte, že bydlíte vedle nepřízpůsobivých sousedů?

Existuje domovní řád SVJ Svitákova 2775 . Ihned jakmile začnete rušivý hluk slyšet by jste měl mít vedle sebe nějakého svědka (ideálně další majitel bytu v domě) a pátrat společně a neprodleně po tom, kdo hluk způsobuje. Je dobré obejít sousedy i druhý den potom co byl slyšen hluk, pokud nechcete rušit sousedy protože je příliš pozdě. Musíte si být jistý tím, kdo je opravdu zdrojem hluku. Já osobně bych zvonil na sousedy a ptal se jich, zda to nejsou oni, kdo hluk způsobují.

Pokud nějakým způsobem zjistíte, kdo to dělá a je to po 22.00 můžete zavolat policii. Když obejdete sousedy zjistíte, že nejste jediný komu hluk vadí a získáte svědky a spojence. Spojenectví a svědci jsou potřeba potřeba, aby se dalo pokročit dále. Přestupky se řeší na místně příslušném obecním úřadě.

Zákon o přestupcích
§47 zákon 200/1990 Za přestupek rušení nočního klidu lze uložit pokutu do 5000 Kč.
§47 odstavec 3 říká, že
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Pokud není po 22:00 hodině a vy víte, kdo hluk způsobuje je stále nejlepší jít se se svědkem dotázat, zda podezřelí sousedi jsou opravdu zdrojem hluku. Je třeba s jistotou určit pachatele. Když zdrojem hluku nejsou, získáte svědky a spojence.

zákon 72/1994 – Zákon o vlastnictví bytů

Občas se stane, že někdo ze sousedů obtěžuje ostatní sousedy takovým způsobem, že se to stane neúnosným. Je tu ale zákonná možnost, jak takové chování ukončit. Krajním řešením je, že dojde k tomu, že soud nařídí prodej bytu majitele, který obtěžuje hlukem sousedy.

Viz §14 zák. č. 72/1994 Sb.

§14

Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.

Z obsahu § 14 zákona 72/1994 je patrné, že není příliš lehké dojít k tomu,
že je byt hříšníka rozhodnutím soudu prodán, ale lze podle tohoto ustanovení
dojít až k tomuto krajnímu řešení a zbavit se bezohledeného souseda.

Bez zjištění, kdo hluk dělá se ale nejde dostat dále než k neadresnému nadávání.
To je vše co se k tomu dá napsat.

Vladimír Stránský
místopředseda SVJ