POZVÁNKA

V souladu s ust. § 9 odst. 8 zákona o vlastnictví bytů
SVOLÁVÁ VÝBOR
shromáždění „Společenství pro dům Svitákova 2775“
na 14. 1. 2014 od 18:30 hodin (registrace od 18:00)
v prostorách jídelny SODEXO v přízemí administrativního objektu Siemens,
Siemensova 2, Praha 5 – Stodůlky,

Program shromáždění:

1. Prezence, zahájení

2. Schválení jednacího řádu tohoto shromáždění a volby zapisovatele (příloha č.2)

3. Zpráva o činnosti správce (příloha č.3)

4. Zpráva o činnosti výboru (příloha č.4)

5. Schválení finančního plánu- rozpočet na rok 2014 (příloha č.5)

6. Informace o nákladech roku 2013- do 10/2013 (příloha č. 6)

7. Diskuze

Za výbor Společenství pro dům Svitákova 2775, Praha 5

Ladislava Partajová – předseda výboru
Vladimír Stránský
Martin Davídek

Dokumenty:

Plná moc
Formulář pro kandidáta na člena kontrolní komise
Informace o nákladech roku 2013
Domovní řád